Přihlásit se k odběru RSS - Ekonomika

Ekonomika

Hlášení o konání jarního tábora

omanek
Kategorie: 
Ekonomika

V současné době jsou zpřístupněny v elektronické evidenci
formuláře na nahlášení vašeho jarního tábora. Termín pro odeslání je 10. dubna. Po tomto datu
se formulář automaticky uzavře. Na tábory, které nebudou nahlášeny, nelze čerpat dotaci.
Připomínáme, že uvedené dotační částky jsou orientační, skutečná výše bude uvedena na formulářích pro vyúčtování.

 

Turistický materiál a vybavení kluboven

omanek
Kategorie: 
Ekonomika

Stále si můžete požádat o dotaci na turistický materiál nebo na opravy a vybavení klubovny.
V Evidenci máte otevřený formulář pod názvem „Žádost o turistický materiál, opravy a vybavení klubovny na rok 2023“. Vyplněný formulář prosím posílejte nejpozději do 31.
března, poté se automaticky uzavře. Prosíme o dodržení termínu. Výše přidělené dotace bude podmíněna počtem požadavků od oddílů a výší státní dotace.

Prosíme oddíly, které žádaly o turistický materiál v letech (2020), 2021 a 2022, aby si letos

Dotazník pro oddílové vedoucí

omanek
Kategorie: 
Asociace, Ekonomika

Prosím, vyplňte a vraťte nám nejpozději do úterý 2. 11. 2022.

Paní a pánové, vážení kolegové vedoucí, chystáme se podat hlavní spolkový projekt k ministerstvu školství.

I letos obsahuje některé novinky, kvůli kterým od vás potřebujeme sebrat informace. Týkají se například tzv. specifických aktivit. Na ty je letos kladen sice o něco menší důraz, ale přesto zůstávají důležitou – a bodovanou! - součástí projektu.

Pár stručných informací o dotacích pro II. pololetí letošního roku

denisa
Kategorie: 
Asociace, Ekonomika
PD I - výpravy  
V elektronické evidenci jsou otevřené formuláře na proúčtování dotace za jednodenní a vícedenní akce oddílu – uvádět můžete akce z celého roku. Podmínkou jsou přiložené seznamy účastníků s datem narození, adresou bydliště a rozpočtem nákladů. Je třeba přiložit i kopie dokladů za uvedené náklady.  Formulář lze vyplnit  nejpozději do 6.11. Po tomto datu se formulář uzavře.
 

Stránky