Přihlásit se k odběru RSS - Vysočina

Vysočina

Hroší stezka 6.10.2012

eliska
Kategorie: 
Asociace

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás a Vaše děti pozvat na rodinný výlet Hroší stezku, pořádaný 6.10.2012.
Navštívíme Hájovnu Linhart a nové lanové centrum, které bude zamluvené jen pro nás.


Více info v příloze.
 S sebou si vezměte buřty.

Těšíme se na nové rodinky.

 
Stále nabíráme do našeho oddílu děti od 5 do 16 let, přijmeme i dospělé.
Pravidelné schůzky jsou každý čtvrtek od 16 do 18.00 v domečku Ochránců přírody.
 

Skvělá nabídka pro oddíly!

lukas.husek
Kategorie: 
Asociace

Vážení kolegové,

v uplynulých dnech jsme oslovili některé naše velmi aktivní oddíly s nabídkou testovat v rámci programu OP VK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) metodické sady her vyrobených firmou Červotoč Ivoše Skočka a Jiřího Paláta. V praxi to znamená, že oddíly budou po dobu cca 8 měsíců testovat hry, následně o tom sepíší jakési hlášení ve formě pracovního listu a za tuto práci obdrží 4000 Kč, které lze použít pro oddílové potřeby nebo jako odměnu vedoucím, kteří se testování věnovali.

Nabídka dotace na opravu a údržbu kluboven

eliska
Kategorie: 
Ekonomika

Vážení kolegové,

oddílům, které mají ve svém vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu klubovnu (10 let), nabízíme možnost získat dotaci na údržbářské práce nebo drobné opravy. Vyplacená dotace by byla maximálně 70% celkových nákladů v rozmezí 2 až 7 tisíc korun. V případě zájmu kontaktujte prosím ALici PAřízkovou na e-mail: alpa@a-tom.cz nebo na tel. 233910486.

Nabídka dotace je časově omezena do 25.9. a protože částka k rozdělení není bezedná, tak kdo dřív přijde, ten .....

Alice Pařízková

Stáváme se plátci DPH – dochází ke změnám při platbě za chalupy

denisa
Kategorie: 
Asociace, Ekonomika, Chalupy

Vážení přátelé, vážení vedoucí, zejména pak uživatelé našich chalup,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že od 1.10.2012 se Asociace TOM stává plátcem DPH. To znamená, že jsme povinni vystavit doklad (fakturu) do 14 dnů od uskutečnění Vašeho pobytu. Je tedy potřeba, abyste posílali na Potvrzení o zaplacení neprodleně po návratu z chalup stav elektroměru a skutečný počet osob, které se akce účastnily.

Původní formuláře Návratka a Potvrzení o zaplacení tedy platí dál.

Volební sněm Asociace TOM

lukas.husek
Kategorie: 
Asociace

Důležité upozornění!

Volební sněm Asociace TOM se koná ve dnech 25.-27.ledna 2013 ve Svitavách. Stejně jako v uplynulých letech předpokládáme účast dvou zástupců z každého oddílu, jeden z nominovaných by měl být mladší 30 let. Hlavní sněmovní jednání proběhne v sobotu, do Svitav bude samozřejmě možné přijet již v pátek odpoledne.

Čistý tomík 2012

lukas.husek
Kategorie: 
Asociace

V letošním roce nebude prováděna kontrola účetnictví oddílů plošně. Kontrola se bude týkat pouze oddílů, které to měly domluvené při minulé kontrole. Tyto oddíly budou během listopadu vyzvány samostatným emailem. Plošná akce Čistý tomík, týkající se opět po několika letech všech oddílů, bude probíhat až v únoru - dubnu roku 2013 a oddíly budou včas informovány o místě a čase kontroly.

Ilona Jaglová
předsedkyně revizní komise

Stránky