Skvělá nabídka pro oddíly!

Vážení kolegové,

v uplynulých dnech jsme oslovili některé naše velmi aktivní oddíly s nabídkou testovat v rámci programu OP VK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) metodické sady her vyrobených firmou Červotoč Ivoše Skočka a Jiřího Paláta. V praxi to znamená, že oddíly budou po dobu cca 8 měsíců testovat hry, následně o tom sepíší jakési hlášení ve formě pracovního listu a za tuto práci obdrží 4000 Kč, které lze použít pro oddílové potřeby nebo jako odměnu vedoucím, kteří se testování věnovali.

Vlastní sady her k Vám průběhu konce září či měsíce října ústředí dopraví buď poštou nebo jiným způsobem (osobní odběr na ústředí nebo v jiných krajských městech…)

 

V současné době je možné se do tohoto programu ještě přihlásit. Pokud byste měli zájem, kontaktujte prosím neprodleně Lukáše Huška na lukas.husek@a-tom.cz . Termín je 25.9.2012.

 

Toto upozornění se nevztahuje na oddíly, které byly osloveny dopisem (konzervativní poštou) a přímým mailem.

 

Při přihlašování se do projektu rozhoduje pořadí došlých mailů.

 

Tomáš Novotný

 

Lukáš Hušek

administrátor projektu