Stáváme se plátci DPH – dochází ke změnám při platbě za chalupy

Vážení přátelé, vážení vedoucí, zejména pak uživatelé našich chalup,

dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že od 1.10.2012 se Asociace TOM stává plátcem DPH. To znamená, že jsme povinni vystavit doklad (fakturu) do 14 dnů od uskutečnění Vašeho pobytu. Je tedy potřeba, abyste posílali na Potvrzení o zaplacení neprodleně po návratu z chalup stav elektroměru a skutečný počet osob, které se akce účastnily.

Původní formuláře Návratka a Potvrzení o zaplacení tedy platí dál.

Platbu prosíme zasílat na náš účet až po obdržení faktury. Mění se totiž variabilní symbol- od října nebudou platit stávající variabilní symboly, ale do kolonky var.symbolu napíšete právě číslo té faktury, kterou od nás obdržíte.

Tato změna se netýká Kusalína, chalupa patří KČT.

 

Děkujeme za pochopení, Zdenka Náhlovská+ Zuzana Antošová, ústředí Asociace TOM