Přihlásit se k odběru RSS - Pardubický kraj

Pardubický kraj

Protokol o vyřazení materiálu

Lukas
Kategorie: 
Asociace, Ekonomika

Vážení kolegové,
  v souvislosti s inventurou materiálu, která proběhla k 31.12.2010, byla možnost vyřadit opotřebený, nefunkční, ztracený, ukradený nebo zničený materiál. K oznámení o vyřazení materiálu slouží přiložený formulář, který prosím pošlete na ústředí a kopii založte do svého účetnictví. Členy likvidační komise by měli být 3 oddíloví vedoucí starší 18 let. Nemá-li oddíl ve vedení 3 dospělé osoby, může protokol podepsat některý z rodičů dětí. U ukradeného materiálu přiložte policejní protokol.

Novinky v platbách na asociačních základnách

eliska
Kategorie: 
Asociace, Ekonomika

Vážení kolegové,

prosíme všechny oddíly, které využívají naše základny, aby platby za pobyt poslaly až
v okamžiku, kdy dostanou fakturu. Pokud platba přijde dříve než je vystavená faktura,
nelze platbu napárovat a jen velmi obtížně identifikovat. Stejné pravidlo platí i o uhradě
záloh za pobyt. V žádném případě prosím neposílejte zálohovou platbu bez předem
obdržené faktury. Tento postup je nutný z důvodu podávání přiznání k DPH. Zde je
zákon nekompromisní a dostali bychom se do problémů s finančním úřadem.

Děkujeme za pochopení.

Připomenutí nejbližších termínů

eliska
Kategorie: 
Asociace, Ekonomika

Vážení kolegové,

dovolíme si připomenout nejbližší termíny odevzdání formulářů.

- do 28.2. odešlete žádost o materiál, čerpaný přes KČT
- do 10.4. je třeba odeslat vyplněnou „Hlášenku o konání jarního tábora“
- do 30.6. je třeba odeslat vyplněnou „Hlášenku o konání letního tábora“ (bude přílohou
příští KRA )
- do 30.6. prosím pošlete vyúčtování za jarní tábory
- do 30.6.je termín na vyúčtování letošních Bambiriád- upozornění pro krajánky a
organizátory
- do 30.7. posílejte vyúčtování akcí konaných v první polovině roku

Evidence pro rok 2013

eliska
Kategorie: 
Asociace

Milí kolegové,

připomínáme, že do konce tohoto měsíce, tedy do čtvrtka 31. 1. 2013, je konečné datum pro registraci oddílů na rok 2013. Členský poplatek za jednoho člena činí 120 Kč + 10 Kč do odboru Kostka. Vaše oddílové příspěvky posílejte na číslo účtu: 164456389/0800. Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo vašeho oddílu + 013 (pro odbor Kostka číslo oddílu+513). Všechny oddíly, které se včas zaregistrují, získají nárok na bezplatné odebírání časopisu Turista. Přátelé, neváhejte, čas se krátí!

(ust)

Stránky