Běží poslední kolo soutěže Rozumíme financím, zapojte se také!

Do 23.2. běží poslední kolo soutěže, z oblasti finanční gramotnosti. V obou předchozích kolech si polovinu cen rozdělili tomíci. Zapojte se také!

Ceny

Hlavní cenou pro každé kolo je chytrý telefon Samsung Galaxy Mini 2 nebo Nokia Lumia 610. Další v pořadí získají deskové hry a čelovky. Ceny jsou připraveny vždy pro 10 soutěžících. Prohlédněte si všechny.

V čem soutěží jednotlivci

V čem soutěží skupiny

Skupinové úkoly mají v soutěži velkou váhu, ale jejich odevzdání není podmínkou pro získání výhry. Tří- až desetičlenné týmy mohou v každém kole odevzdat Reportáž nebo Reklamu nebo obojí. Úkol lze ve skupině zpracovat jako video, audio nebo komix. Body se připíší všem zapojeným členům skupiny – vyhrávají tedy jenom jednotlivci, skupiny jsou pouze nástroj pro získání většího počtu bodů.

  • reportáži je třeba zachytit, jak skupina hraje hru cílenou na finanční gramotnost (například ze sbírky her Rozumíme financím I.), a shrnout, jaký přínos měla pro její účastníky, co se vlastně naučili.
  • reklamě (již existující nebo vlastní) je důležité odhalit různé marketingové prvky, které byly použity pro nalákání spotřebitelů.

www.rozumimefi­nancim.cz


POSLEDNÍ KOLO PROBÍHÁ PRÁVĚ TEĎ! Přečtěte si více informací.


Jak se můžete s vaším oddílem zapojit

  1. pošli všem členům tvého oddílu e-mailem nebo přes facebook výzvu, ať se zaregistrují a hrají. Umožníš jim tak získat body a vyhrát zajímavé ceny.
  2. zapoj skupinové úkoly do programu vašeho oddílu nebo družiny. Spojíš zajímavý program s možností vyhrát hodnotnou cenu.
  3. využijte soutěž pro zaujetí dětí a zahájení implementace finančně gramotných aktivit do činností ve vašem oddíle
  4. naplánujte si s oddílem nebo družinou internetovou výpravu a třeba během jednoho odpoledne projděte všechny hříčky a soutěže, které projekt Finanční gramotnost nabízí

Finanční gramotnost si můžeme představit jako soubor znalostí, dovedností a postojů, které nám umožňují orientovat se v každodenní ekonomické realitě. Schopnost správně se rozhodovat, pracovat s rizikem a odpovědně hospodařit s penězi je klíčová pro každého dospělého člověka.


Finanční gramotnost je také tříletý společný projekt České rady dětí a mládeže a Junáka. Mezi jeho výstupy patří metodiky a pracovní listy (první část přišla všem vedoucím oddílu na jaře poštou, druhá rozesílka se chystá v lednu), mobilní aplikace pro Android a Windows Phone nebo deková karetní hra Naživo!.