Ekonomické novinky v čerpání dotací pro rok 2013

Vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o novinkách v čerpání dotací pro letošní rok.

1) je zrušena horní hranice vyplácené dotace u volnočasových aktivit (tedy zrušení
maximální dotační částky 4000,-) Vždy však platí, že shromažďujeme všechny
požadavky oddílů a v případě převisu poptávky nad našimi možnostmi úměrně
krátíme.
2) pro rok 2013 bude možné požádat o příspěvek i na děti mladší 6 let (dovršené
4 roky věku do 6let). Dotace bude vyplacena samostatně z našich vlastních zdrojů.
Nebude tedy zahrnuta ve vyplacené dotační částce na akci, ale jako druhá, dodatečná
platba. Podrobnější informace najdete na formulářích a v Dotační kuchařce 2013.
Preferovat budeme příspěvek na výpravy, výlety a tábory pro tyto děti. Děti musí
být uvedeny v registraci oddílů. Výši stanovíme podle počtu zájemců, nebude však
rovnocenná s dotací státní.
3) dopravu dětí osobními auty nebude možné i nadále dotovat, ale náklady mohou
být zahrnuty do celkových nákladů akce a mohou pokrýt potřebných 30% nákladů
z vlastních oddílových zdrojů při žádosti o dotaci.
4) změna bude u brigád za přidělené materiálové (zahraniční) dotace. U „povinné“
brigády je zvednuta hranice přidělené nebo čerpané dotace na 12 000,- a bude možné
požádat o proplacení cestovného za jednu cestu pro brigádníky. Je třeba však prokázat,
že jste brigádničili celý víkend a že se udělala domluvená práce.
Je samozřejmé, že uvítáme (a jak radostně) i brigádníky, kteří brigádničí kvůli
pocitu sounáležitosti se spolkem, nic za to nechtějí proplatit a akci berou jako
příjemné zpestření oddílového života, případně se přihlásí i tehdy, když obdrží
nižší materiálovou dotaci. Formu ještě budeme ladit, pravděpodobně opět nějakým
formulářem.
5) Přílohy k formulářům – ke každé akci bude třeba přiložit kromě seznamů
účastníků i kopie dokladů za dopravu, ubytování nebo pronájem, vstupné nebo
materiál. Jen výjimečně bude možné dotovat akce, kde jsou náklady jen na potraviny.
Je třeba prokázat, že v těchto případech šlo o výpravu, víkendovou, vodáckou
akci atd., ne jen o oslavu v klubovně, kde jediným nákladem jsou opravdu
potraviny.

(alpa)