Novinky v platbách na asociačních základnách

Vážení kolegové,

prosíme všechny oddíly, které využívají naše základny, aby platby za pobyt poslaly až
v okamžiku, kdy dostanou fakturu. Pokud platba přijde dříve než je vystavená faktura,
nelze platbu napárovat a jen velmi obtížně identifikovat. Stejné pravidlo platí i o uhradě
záloh za pobyt. V žádném případě prosím neposílejte zálohovou platbu bez předem
obdržené faktury. Tento postup je nutný z důvodu podávání přiznání k DPH. Zde je
zákon nekompromisní a dostali bychom se do problémů s finančním úřadem.

Děkujeme za pochopení.

Za ekonomický úsek Alice Pařízková, Zdena Náhlovská

(alpa)