Informace o dotacích pro rok 2013

Vážení kolegové,

pro letošní rok nám MŠMT přidělilo téměř stejnou výši dotace jako v loňském roce. Bude
tedy pravděpodobně v našich možnostech dotovat přibližně stejný objem požadavků
jako v minulém roce. Pro oddíl to znamená finanční podporu jedné až dvou akcí v rámci
volnočasových aktivit, jarních a letních táborů a výchovných akcí. Předpokládáme, že bude
možné přidělit i dotaci na nájem a energie kluboven (začátkem listopadu). Zde bychom
v případě většího počtu žádostí upravili dotační částky tak, abychom přispěli všem žadatelům.
Materiálová dotace zatím vyhlášena nebude, ale v případě, že ke konci roku zbudou ještě
volné dotační prostředky, bude možné požádat i o tento druh dotace. Zatím je možné do
konce února
požádat o materiálovou dotaci, která je čerpána z prostředků poskytnutých
KČT. Formulář najdete na našich webových stránkách v sekci „ke stažení“.

Dotace pro rok 2013
1) Dotace na jarní tábory - v příloze e-mailové zprávy je formulář „Hlášení o
konání jarního tábora“ , který prosíme poslat vyplněný zpět na ústředí do 10.4.2013.
V případě, že jste formulář nedostali nebo potřebujete jeho tištěnou verzi, napište
prosím na e-mail alpa@a-tom.cz Alici Pařízkové (tel. 233910486), která vám
ho obratem pošle. Připomínáme, že dotace se vztahuje na děti od 6 do 18 let.
Registrované děti 4-6 leté uveďte prosím na zvláštní seznam, který bude přílohou
formuláře. Výše dotace je na „Hlášenkách“ opět pouze informativní, skutečnost bude
uvedena až na formulářích na vyúčtování tábora, které vám pošleme během května.
Podrobnější informace o dotacích za tábory najdete v „ Kuchařce“ na str. 9 -11.
2) Volnočasové dotace a výchovné akce - oddíly, které budou mít zájem o dotace na
jednodenní nebo vícedenní výpravy a výchovné akce, žádáme o trpělivost. Formuláře
na všechny druhy akcí budou na našich webových stránkách začátkem května
v sekci „ke stažení“ - nebo si o ně můžete požádat na ústředí na tel. 233910486 nebo
na e-mailové adrese alpa@a-tom.cz. Připomínáme, že v letošním roce bude možné
požádat jen o jednu či dvě akce. Nadále platí rozdělení akcí pro I. a II. pololetí, podle
data konání akce.
3) PD I-Výpravy - tento formulář bude posílán až v průběhu září.
4) Dotace na materiál – letošní uzávěrka žádostí o materiál, který lze čerpat přes KČT,
je do 28.2.2013. Formulář najdete na našich stránkách www.a-tom.c v sekci „ke
stažení“ nebo napište na alpa@a-tom.cz Alici Pařízkové, která vám ho obratem pošle.
Oddíly, které o dotaci požádají, dostanou do konce března oznámení o výši a způsobu
čerpání dotace.
5) Zahraniční akce a akce pro neorganizovanou mládež – oddílům, které na podzim
podaly své žádosti, pošleme formulář na vyúčtování a informační dopis s výší a
způsobem proúčtování dotace.
6) Školení hlavních vedoucích táborů – stále jsou v platnosti „Osvědčení“, která
jste získali v minulých letech. Pro nováčky Rada vzdělávání pořádá kurzy v níže
uvedených termínech. Přihlášky prosím směrujte na Stanislava Praise na mail
prais@seznam.cz. Termíny pro letošní rok:
1.-3.3. 2013 Kaménka, základna Asociace TOM
12.-14.4.2013 Brno (místo upřesní organizátor na prais@seznam.cz )
17.- 19. 5. 2013 Bystřice pod Hostýnem, základna Ochozy
7. – 9. 6. 2013 Dědov, chalupa Asociace TOM
7) Kontrola placení desátků proběhne během února a března. Prosíme oddíly, které
mají ještě nějaké nedoplatky, aby je obratem poslaly, abychom je nemuseli upomínat.
Přeplatky desátků odešleme do konce března na oddílové účty o nedoplatcích vás
budeme informovat dopisem s výzvou o doplacení.
8) Inventarizace materiálu pořízeného za dotaci - jen připomínáme, že je třeba
materiál pořízený v rámci jakékoliv dotace napsat na Zelené karty oddílů. Zapsat je
třeba i materiál pořízený v rámci táborové dotace, neorganizované mládeže a podobně.

Aktuální „Dotační Kuchařku 2013“ pro vás připravíme do konce února. Najdete ji na
webových stránkách www.a-tom.cz v sekci „ke stažení“.

(alpa)