Jak se doregistrovat do elektronické evidence

Vážení kolegové,

nemáte nové zájemce, kteří by rozšířili naše řady?  Určitě jste měli šikovné děti na táboře, někteří z vás osloví se začátkem školního roku nejmladší dorost. Všechny nové tomíky rádi uvítáme! A jak doregistrovat nové zájemce?

O tom už podrobně Ondra Šejtka, správce našeho elektronického systému evidence.

 

Jak doregistrovat členy v elektronickém systému?

Milí kolegové,

níže přikládáme návod, jak doregistrovat členy v novém elektronickém systému:

1)      Doregistrace členů je naprosto identická jako registrace na začátku roku. Doregistraci provedete v elektronickém systému na adrese: https://evidence.a-tom.cz (některým z vás se zde zobrazí výzva, že je problém s certifikátem a že vám je doporučeno zavřít stránku, nemusíte se bát, na stránku normálně pokračujte)

2)      V evidenci je nejdříve nutné se přihlásit. Uživatelská jména a hesla jste obdrželi na začátku roku, v případě problému se obraťte na Ondru Šejtku (ondra@a-tom.cz)

3)      V evidenci  lze členy přidat dvojím způsobem.

          a.       V záložce „Člen“ zvolíte možnost „Nový“ a zde vyplníte údaje o doregistrovaném členovi (systém již sám pozná, že se jedná o doregistraci)

          b.      V případě, že doregistrováváte větší množství členů, můžete použít záložku „Import“, kde lze členy vkládat pomocí přiložené šablony

4)      Jakmile členy uložíte, nemusíte již nic potvrzovat, systém je již vede jako doregistrované.

5)      Poslední  věc, kterou byste měli udělat, je vložit potvrzení o zaplacení příspěvku za doregistrované do systému. To provedete v záložce „Oddíl“ a zde je pole „Doklad o zaplacení“, kam příslušný obrázek, či jiný soubor s potvrzením vložíte (soubor musí mít max. 1,5 MB)

6)      Z evidence se pak můžete odhlásit.

 

Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nechtěli doregistrovat členy elektronicky, můžete využít standardní postup a vyplnit papírový formulář, který zašlete na ústředí.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte prosím Ondru Šejtku na emailu ondra@a-tom.cz

S díky Ondřej Šejtka