Sloup hostil poradu spolků, domečků a pracovníků MŠMT

V pondělí a úterý 5. a 6. listopadu se v herberku ve Sloupu konala porada výše uvedených.
Impuls k ní vzešel na jarní komoře mládeže a role hostitele se ujali tomíci.
Zástupci spolků (Aleš Sedláček, Kateřina Brejchová, Josef Výprachtický, Tomáš Novotný
a Bořek Slunéčko), NIDM (Irena Hošková) představitelé ministerstva (Michal Urban a
Eva Hampejsová) a Středisek volného času (Jana Heřmanová, Lída Pohanková a Libor
Bezděk) přivítali v pondělí večer náměstkyni ministra ing. Evu Bartoňovou. Paní náměstkyně
seznámila přítomné s výhledem rozpočtu pro rok 2013 (v tu dobu i s krizovým scénářem,
který mohl nastat, pokud by neprošlo zvýšení DPH – to by mělo přímý dopad na prostředky
ministerstva školství, tedy zřejmě i na „naši“ kapitolu), seznámila nás se situací, která nastala
po rozhodnutí ukončit k poslednímu prosinci 2013 činnost Národního institutu dětí a mládeže,
zmínila se o problematice inkluze ohrožených komunit i o dalších tématech.
To spolu s financováním spolků, přípravou nové koncepce, pokračováním Klíčů pro život,
s obavou z problémů, které by nastaly, pokud by došlo ke změně možnosti čerpat dotační
prostředky až po vydání tzv. rozhodnutí, nikoliv retroaktivně, od l. ledna nového roku jak je
běžné dnes, etc.tvořilo základ debaty, která pokračovala i během úterního dopoledne.
Šéf ČRDM podrobně informoval přítomné o (ne)pokroku v legislativním procesu týkajícím
se veřejné prospěšnosti a také o aktivitách, které podniká jménem národní rady pro to, aby
veřejný rejstřík občanských sdružení byl namísto dosavadního spravování ministerstvem
vnitra spravován nezávislými soudy.
Debata to byla bezesporu užitečná, čas přítomných jistě nebyl zmarně.
Tomáš Novotný

Fotografie: