Adopce na dálku

Asociace TOM již víc než deset let podporuje projekt Adopce na dálku, kde finančně dotujeme studium indických a ugandských dětí. Za několik let tak dostaly šanci dostudovat dvě děti -  Filida z Ugandy a Baskar z Indie, který bude končit v březnu 2013.

V půlce prosince dorazil na ústředí dopis od našeho současného studenta Vikyatha z Managlore
z Indie, který dokončuje základní školu. Jeho studium spěje zdárně ke konci i s dobrými známkami. Vše zúročil v pololetí, díky zvládnutí letní zkoušky. Těší se dobrému zdraví a užívá si program letních táborů, kde získává medaile za sport.  Přeje nám spoustu štěstí, klidné Vánoce a šťastný nový rok 2013. Moc děkuje za podporu a možnost studování, na oplátku se za nás, tomíky, modlí.

(ee)

Fotografie: