Evidence pro rok 2013

Od prvního lednového týdne je možné registrovat členy opět v elektronickém systému na adrese: https://evidence.a-tom.cz.

Registrace bude oproti loňskému roku jednodušší, u stávajících členů stačí pouze změnit status z „neregistrovaný“ na „registrovaný“ a není již nutné data zadávat znovu. Nové členy můžete do systému zadat buď jednotlivě anebo použít hromadný import. V letošním roce také stačí zadaná data o vašem oddílu pouze zkontrolovat, případně zde něco pozměnit. Nově je třeba pouze nahrát potvrzení o zaplacení členských příspěvků, či příspěvků do odboru Kostka (pouze příslušné oddíly). Následně postačí registraci uzavřít červeným tlačítkem „Ukončení registrace“, která nahrazuje zaslání evidenčního listu na ústředí. Není tedy třeba nic poštou posílat. Registraci prosím proveďte do konce ledna 2013.

Členské příspěvky činí 120 Kč za jednoho člena, 10 Kč za člena v odboru Kostka, příspěvky uhraďte prosím do konce ledna. Pro neinternetové tomíky nabízíme také klasický způsob registrace pomocí papírového evidenčního listu, naleznete jej ke stažení na asociačním webu. Evidenční list vyplňte a zašlete poštou do konce ledna na ústředí.

Děkujeme

(ust)