Data ze sněmu ve Svitavách

V přílohách níže si můžete stáhnout veškeré prezentace, tabulky, fotky či grafy, které byly promítnuty 26.ledna 2013 na sněmu ve Svitavách.

Fotografie a video ze sněmu naleznete v sekci Foto/video.


Komentáře

No, přátelé nějak ty zelená políčka těžce neodpovídají skutečnosti... My za náš oddíl na sněmu byli, včas přihlášení, byli tam i Marťan s Peťou za Průzkumník, ale všude máme bílá pole...

... a to jsem dále seděl u stolu s vedoucími z oddílu Hogan, Mušketýrci, potuloval se tam Permon ze Síria a Ika a Profa-další dva vedoucí z Průzkumníka - také tam podle grafu nebyli...
nedal by se ten graf účasti na sněmu "poněkud inovovat" podle prezenční listiny?KZ-Hroch TOM Paprsek Ostrava Krásné Pole