Nabídka volných tábořišť

Tom Máci Turnov nabízejí pro letní prázdniny 2013 tábořiště a to v termínu od 20.7 – 3.8.2013
Tábořiště se nachází na severní straně Jizerských hor 2,5 km od městečka Hejnice na louce zvané
Vrbovna. Kapacita tábora je 60míst v podsadových stanech. Dále je tábor vybaven klasickým
vybavením (medvěďák, montovaná kuchyň, brutar , kotel pro ohřev vody pro sprchování, standardní
táborové nářadí …)
Kontaktní osoba. Zbyněk Báča (zbynek.baca@centrum.cz. tel. 739 012 231).

TOM Nivnice pro letní tábor nebo výpravu nabízí k pronájmu skautské tábořiště "Trpík" v termínu 28.7. - 3.8.
2013. Cena 25,- za osoboden, kapacita 50 osob.
Kontakt: konopacova@atlas.cz
Bližší info na:
http://smrcek.skauting.cz/?src=taboriste.