Česká rada dětí a mládeže vydala manuál k novému občanskému zákoníku

Vážení kolegové vedoucí,

ojediněle, ale přesto, zaznívají dotazy, jak bude náš spolek reagovat na platnost nového občanského zákoníku. Věcí je samozřejmě zabýváme, jen nechceme nic zbrkle uspěchat. Celý letošní rok máme na to, abychom sledovali reakce ostatních spolků i veřejnosti, postoje právníků k praktickému užívání této nové normy. Připomeňme, že existuje přechodná lhůta, která je až dvouletá, která nám umožní věc do sněmu v lednu 2015 řádně promyslet a připravit. Přijdeme s takovým návrhem stanov, který bude srozumitelný věcný a stručný, který bude také v duchu dosavadní praxe. Asociace TOM bude bezpochyby nadále spolkem s jednoduchou strukturou, nekomplikovanými ústředními orgány, vysokou mírou svobody pro oddíly. Tam, kde nás nový „Občan“ bude tlačit do novinek, budeme hledět, aby se zažitého a roky prověřeného modelu naší existence nedotkly nijak negativně.

I „kuchařka“ sepsaná erudovanou právničkou ČRDM je pouze návodem, možností, navíc vznikla v době, kdy věci nejsou zažité a vyzkoušené. Uvádím tohle proto, aby se nikdo zbytečně neplašil a neměl pocit, že když stanovy nezměníme hned zítra končí tím naše spolkové bytí. S tím prosím ke čtení připojeného textu přistupujte.

Děkuji za pochopení.

Tomáš Novotný, předseda spolku