Chcete uklízet svět?

Vážení přátelé,
21. ročník kampaně Clean up the World - Ukliďme svět! právě začal.

Ukliďme svět! je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí.

Do této akce se můžete zapojit vyplněním webového formuláře na www.csop.cz/uklidmesvet, nebo vyplněním přiložené přihlášky a zasláním zpět e-mailem nebo poštou.

Vaši akci podpoříme zasláním jutových pytlů a samolepek pro účastníky. Počty prosím vyplňte v přihlášce. Přihlášku zasílejte min. 14 dní před akcí, za kratší dobu Vám nezaručím včasné odeslání pytlů a samolepek.

Generální partner kampaně je Nadační fond Veolia.

Více informací na www.csop.cz/uklidmesvet

S pozdravem
Tereza Vláčilová