Nemilované dotazníky ze statistického úřadu

Vážení kolegové vedoucí oddílů,

možná jste stejně jako ústředí v současnosti zavaleni nevítanými dotazníky z Českého statistického úřadu. Jde o děsivé a obsáhlé dotazníky ÚNP 4-01 a NI 1-01(a).
Když do Roztok přišel už asi 45. dotazník, který se ptá opravdu na všechno na světě, s výjimkou vztahu nového papeže Františka I. k naší asociaci, zeptali jsme se bratrů skautů, co oni na to, zda řeší podobný problém. Odpověď nás, jinak vcelku eráru poslušné, docela překvapila. Starosta Junáka nás odkázal na jejich webové stránky, kde stojí doslova:

Pokud vaše středisko či okres v minulých dnech obdržel/o výzvu ČSÚ k vyplnění výkazu NI 1–01(a), /není nutné na ni reagovat.
V minulých dnech vaše středisko či váš okres obdržel/o od Českého statistického úřadu výzvu k vyplnění a odeslání výkazu NI 1–01(a).

Vzhledem k délce výkazu a množství požadovaných informací jsme se na ČSÚ obrátili s dotazem, zda je nutné, aby OJ Junáka tento dokument vyplňovaly a (nejen) vedoucí středisek a okresů se tak zabývali další (nikoli nezbytnou) administrativou.

Z odpovědi ČSÚ vyplývá, že OJ Junáka mají /tři možnosti, jak s výzvou a výkazem naložit/

1. výzvu zcela ignorovat – /pokud OJ Junáka výkaz nevyplní, nebude z
   toho pro ni vyplývat jakýkoli postih a ČSÚ nebude jeho vyplnění
   nijak urgovat/,
2. minimalistická varianta spolupráce s ČSÚ – odeslání výkazu na
   uvedenou adresu s tím, že na jeho 1. straně bude uvedeno „Za Junák,
   středisko/okres … vyplňuje Junák – svaz skautů a skautek ČR, IČO 00
   409 430“,
3. maximalistická varianta spolupráce s ČSÚ – vyplnění výkazu a jeho
   odeslání na uvedenou adresu.

Je samozřejmě na vašem rozhodnutí, jakou z variant zvolíte.

Nuže, tolik skauti. Usoudili jsme, že není důvod postupovat jinou cestou a sdělujeme Vám tuto informaci neprodleně. (ton)