Pozvání na 60. celoslovenský sraz Klubu slovenských turistů a na 44. setkání turistických oddílů mládeže

Vážení turisté, pokud byste měli zájem účastnit se slovenského srazu, zde najdete stručné info. Podrobě se můžete inofrmovat na http://www.kst.sk.

Místo srazu: Bratislava – Zlaté piesky, hotel Plus, ZŠ Vrútocká

Termín srazu: 1.7. - 7.7.2013

Organizátor akce: Klub bratislavských turistov - Regionální rada KST z pověření KST a sekce pěší turistiky KST, kbt.bratislava@gmail.com, www.kbt.kluby.hiking.sk, www.kst.sk

Účastnické poplatky, cenu za stravu a ubytování nalezenete v přihlášce na www.kst.sk.

Termín uzávěrky přihlášek: do 19.5.2013!!! Přihlášku si můžete stáhnout na www.kst.sk, tam také najdete podrobné informace.

Přihlášky posílejte na adresu:

Klub bratislavských turistů, Záborského 33, 83103 Bratislava

resp. na e-mail: kbt.bratislava@gmail.com

Do přihlášky jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru: DDmmRRRR. Pokud

přihlašujete skupinu, je třeba jako variabilní symbol uvést datum narození vedoucího skupiny.

Přihláška bude zaevidovaná po uhrazení srazových poplatků na účet organizátora.

Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava č. : 11485613/0900

Ubytování a stravování pro sraz turistických oddílů mládeže bude zajištěno v ZŠ Vrútocká.

Program: slavnostní zahájení srazu a setkání, turistické výpravy a cyklovýlety, sportovní hry,

společenské hry apod.

(ust)