TOM Úhlava pomohl oddílům postiženým povodněmi

Dík patří dalšímu oddílu tomíků, který se rozhodl pomoci svým vyplaveným kamarádům. Tomíci z Úhlavy poslali 1000 Kč, které ústředí v nejbližší době poukáže potřebným oddílům. Děkujeme. (ust)

Dobrý den,

dne 17.6.2013 jsme z oddílu TOM Úhlava zaslali pod VS 20902888 částku 500 Kč jako příspěvek pro oddíly postižené červnovými povodněmi. Částku přidělte dle uvážení.
Dále jsme z účtu KČT Úhlava zaslali též pod VS 20902888 částku 500 Kč jako příspěvek pro oddíly postižené červnovými povodněmi. Rozdělte dle uvážení.
Prosím potvrďte, zda obě částky dorazily.
Díky

Dagmar Švihlová a Hana Žambůrková
za TOM 20902 Úhlava
a KČT Úhlava