EKONOMICKÉ INFORMACE, DOREGISTRACE a SNĚM 2015

Vážení přátelé, v nejbližších dnech k vám dorazí KRA s důležitými ekonomickými informacemi, termíny a nabídkami.

Ze KRY vybíráme na web ale už nyní to nejdůležitější, což jsou informace o vyúčtování táborů,o dotacích a projektech na rok 2015. Dále se dozvíte termín i místo sněmu v roce 2015. Čtěte prosím pozorně.

 
Začneme opět krátkou rekapitulaci nejdůležitějších termínů:
- do 10.9. - projekty na rok 2015 - neorganizovaná mládež a zahraniční akce
- do 10.9. - vyúčtování letních táborů
- do 31.10. - vyúčtování dotací obecně
- do 30.11. - nájmy a energie kluboven
 Všechny formuláře na vyúčtování najdete v elektronické evidenci v sekci formuláře.Formulář na PD – Výpravy  bude zpřístupněn po 20. září, formulář na nájmy a energie kluboven v den vyhlášení dotace - pravděpodobně koncem října či začátkem listopadu.Žádáme vás o dodržení termínu vyúčtování, elektronické formuláře se po termínu vyúčtování automaticky uzavřou a jsou nedostupné. Upozorňujeme především ty oddíly, které mají s dodržováním termínů každoroční problém. Pamatujte na to, prosím. Děkujeme.
Elektronické formuláře se setkaly s příznivým ohlasem ze strany vyúčtovatelů - vedoucích i hospodářů. Mladší ročníky vyjadřovaly svoji spokojenost o něco radostněji než ročníky starší, ale i ty se s vyplňováním formulářů zdatně vypořádaly.  Drobné potíže, na které někteří z vás narazili, administrátor obratem vyřešil. O papírové tiskopisy požádaly jen 3 - 4 oddíly. Pro letošní rok ještě nabídka papírové formy vyúčtování stále platí.
 
 Letní tábory -  termín vyplnění formulářů s vyúčtováním dotace za letní tábory je do 10.9. Dotace budeme posílat na oddílové účty nejdříve v průběhu října. Oddíly, které využijí dotaci na vybavení táborové základny nebo nákup táborového materiálu,-  musí přiložit kopie dokladů za pořízený materiál k vyúčtování letního tábora.
 
Jarní tábory- dotace za jarní tábory byly poslány během prázdnin. V případě, že některý z oddílů dotaci neobdržel, informujte prosím Alici Pařízkovou na tel. 233910486.
 
Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální akce – akce konané v I. pololetí roku měly termín odeslání do 31. 7. 2014. Dotační příspěvky jsme posílali průběžně na oddílové účty. Žádosti o dotace za akce konané od července do října, a které nebudete uvádět v PD I-Výpravy, vyúčtujte nejpozději do 31. 10. 2014. Dotace budeme posílat nejdříve koncem října po vyplacení vašich žádostí v PD Výpravy.
 
PD I - výpravy  - v polovině září (pravděpodobně po 20. září) bude zpřístupněn v elektronické evidenci formulář na proúčtování dotace za jednodenní a vícedenní akce oddílu – uvádět můžete akce z celého roku. Podmínkou jsou přiložené seznamy účastníků vícedenních akcí s datem narození, adresou bydliště a rozpočtem nákladů, stejným jako u jednotlivých akcí. Je třeba přiložit i kopie dokladů za uvedené náklady.  Formulář lze vyplnit nejpozději do 31.10. Po tomto datu se formulář uzavře. Vzhledem ke složitosti formuláře nabízíme mimořádně pro letošní rok i papírovou verzi. Kdo bude mít o papírový formulář zájem může napsat na e-mail: alpa@a-tom.cz Alici Pařízkové.
 
Výchovné akce -  začátkem srpna jsme zveřejnili možnost získání mimořádné výše dotace za výchovné akce. Místo současných 80,- Kč lze požádat o 130,- Kč na účastníka a den do maximálně 70% celkových nákladů. Využijte mimořádnou letošní nabídku, v příštím roce se velmi pravděpodobně vrátíme k dotaci v obvyklé výši. Nezapomeňte prosím dodržet podmínky pro získání této dotace - akce musí být opravdu výchovná.
 
Nájmy kluboven – předpokládáme stejné podmínky jako v minulých letech. V loňském roce jsme zaznamenali opět mírný nárůst požadavků, to se bohužel odrazilo na snížení vyplacené dotace, protože objem financí v této kapitole je každý rok přibližně stejný.  Dotace bude letos velmi pravděpodobně vyhlášena opět koncem října nebo v průběhu listopadu, výzvu zveřejníme na našich webových stránkách. Elektronický formulář na vyúčtování bude zpřístupněn v den zveřejnění výzvy. Opět upozorňujeme, že nelze posílat vyúčtování za energie nebo vodné ze zálohových faktur. Do celkových nákladů lze započítat jen vyúčtované a uhrazené částky. Změna termínu na vyúčtování záloh ke konci roku je možná, pokud se obrníte velkou dávkou trpělivosti a houževnatosti.
 
Projekty na rok 2015

Projekt  „Zahraniční 2015“ – termín vyplnění žádosti je nejpozději do 10. 9. 2014. Podmínky pro vycestování i pro pobyt zahraničních účastníků u nás jsou stále stejné. Dotace je určena pro děti a mládež od 10 do 26 let, délka akce musí být minimálně 5 a maximálně 14 dnů, dotace může být maximálně 50% nejlevnějšího způsobu dopravy. Pro zahraniční účastníky je dotace 300,- Kč na účastníka a den a nesmí přesáhnout 70% celkových nákladů. Pozor na akce rekreačního charakteru - vzhledem ke krácení dotací všeobecně, MŠMT chce podporovat jen opravdu vzájemné výměnné akce. Formuláře najdete v elektronické evidenci v sekci „formuláře“. Věnujte prosím pozornost popisu a zhodnocení akce a rozepište se také podrobněji u programu akce. V případě, že oddíl vycestuje v průběhu školního roku, přiložte souhlas vedení školy s uvolněním žáků z výuky.
 
Projekt – „Neorganizovaná mládež 2015“ - termín vyplnění žádosti je do   10. 9. 2014. Pravidla jsou stejná jako v minulých letech. Všeobecně – akce by měly být pravidelně, alespoň 1x měsíčně, musí proběhnout na území ČR a nelze sem zařadit tábory. Na formuláři je třeba podrobněji rozepsat náklady. Znamená to, konkretizovat jednotlivé položky a uvést jejich předpokládanou cenu. Tyto položky jsou závazné a bude třeba je ve stejném složení vyúčtovat na konci roku.  Věnujte prosím pozornost jak rozpisu předpokládaných nákladů, tak popisu a zhodnocení akcí a rozepište podrobněji i program jednotlivých akcí. U materiálu, který převyšuje hodnotu 40 000,- a tím patří do investičních nákladů, nelze žádat o dotaci. Oddíly, které budou mít požadavky na mzdy nebo na dohody o provedení práce, musí přiložit jmenný seznam příjemců mezd a výši buď hrubé mzdy, nebo dohody, včetně konkrétně odvedené práce.  Formuláře najdete v elektronické evidenci v sekci „formuláře“.
 
 
Doregistrujte,
prosím!

Milí přátelé, kolegové vedoucí,
rádi píšeme, že počet tomíků se v letošním roce pomalu ale jistě šplhá nahoru. Osmitisícová hranice byla prolomena už zjara, počet členů našeho sdružení tak tak atakuje 8 500. Budeme ale i tak rádi, když po táborech, v těchto dnech, doregistrujete další členy! Může nám to pomoci v klání o státní podporu, vy můžete díky tomu získat nějaký peníz i na nově doregistrované děti či dospělé v táborových vyúčtováních. Doregistrovat je možné optimálně v našem registračním systému na www, v případě potřeby i papírovou cestou. Kdyby vám bylo cokoliv nejasné, kontaktujte prosím Ondřeje Šejtku ( po 9.září) na sejtka@crdm.cz, případně Alici Pařízkovou na alpa@a-tom.cz
 
Sněm bude 23. -25. ledna 2015
 V lednu 2015 se bude konat sněm ve Zlíně. Připomeňme, že na něm náš spolek musí přijmout nové stanovy, určitě se budeme bavit i o tom, jak postupovat v registrování oddílů v dobách platnosti nového Občanského zákoníku (něco dobrého…snad.. přináší, zatím ale také bere hodně času, energie a peněz), probereme běžné spolkové věci. Sněmu se představí někteří noví krajánci, zazní informace o táborových školách, systému vzdělávání a měli bychom se pobavit také o tom, jak se vrátit během pár let k desetitisícové členské základně.
Hostitelem je (bývalá) dlouholetá členka náčelnictva Líba Valentová a její tomíci.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Prosíme odpovězte na otázku, jde o prevenci proti robotům a spamu